Chuẩn bị ra đời cuốn sách Giáo trình Luyện Dịch 1 (Bản Beta)

          1 (1)Cuốn sách giáo trình Luyện dịch 1 bao gồm các video clips từ VOA Learning English, Education and Technology reports, cùng với một số chuyện ngắn Văn học và các bài đọc ý nghĩa trích trong sách “Chicken soup for the soul”. Ngoài các họat động được thiết kế cho lớp học, cuốn sách còn cung cấp cho sinh viên thêm các file video clips để luyện tập ở nhà. Sinh viên có thể sử dụng để luyện kỹ năng phát âm, kỹ năng phiên dịch cũng như biên dịch. Các bài báo cáo (reports) được lấy từ trang Youtube từ tháng 11 năm 2015 đến hết tháng 01 năm 2016.

            Các bản văn lấy từ VOA Learning English để sử dụng chính thức cho các sinh viên học ngành/môn Luyện dịch là dựa trên kết quả nghiên cứu của tác giả cuốn sách giáo trình này, Phạm Vũ Phi Hổ (2015, 2016) khi sinh viên đánh giá cao các hoạt động dịch thuật từ các văn bản này, giúp họ học được nhiều kiến thức khoa học, và từ vựng chuyên ngành, đồng thời, kiến thức được cập nhật hơn.

            Các bài đọc lấy từ sách Chicken soup for the soul và các chuyện ngắn trong Văn học được sử dụng nhằm giúp sinh viên, ngoài việc học tập về từ vựng, cấu trúc câu, kỹ năng dịch thuật, yếu tố văn hóa cũng như kiến thức nền, còn giúp họ học được những bài học ý nghĩa cho cuộc sống của họ, làm hành trang bước vào đời.

            Các hoạt động trong sách giáo trình này nhằm mục đích dẫn đưa người học vào với ngữ cảnh của nội dung bản đọc gốc, hoặc giúp người học tự giúp nhau trong thảo luận, tìm ra cách dịch tốt nhất cho các từ, cụm từ hoặc cấu trúc câu khó, hoặc liên quan đến yếu tố văn hóa, hoặc cần kiến thức nền để dịch cho đúng và rõ nghĩa. Hầu hết các hoạt động được thiết kế dựa trên việc sinh viên hoạt động theo nhóm, soạn thảo và dịch các bài học trước khi vào lớp. Phần lớn việc giảng dạy của giảng viên thực hiện trong hoạt động nhận xét-góp ý cho bản dịch của sinh viên dựa trên 7-điểm nhật xét-góp ý của Phạm Vũ Phi Hổ (2016). Hay nói cách khác, giảng viên truyền đạt cho sinh viên về kỹ thuật Dịch. Tuy nhiên, các giảng viên cũng có thể tạo thêm các hoạt động khác giúp cho lớp học thêm sinh động và hiệu quả hơn.

            Cho đến giờ phút này, các kiến thức được sử dụng trong giáo trình này là cập nhật nhất. Nhiều văn bản như từ VOA Learning English, được download từ cuối tháng 11 năm 2015 đến đầu tháng 2 năm 2016. Đây là một trong những điểm quan trong giải quyết kết quả nghiên cứu của tác giả sách giáo trình này Phạm Vũ Phi Hổ và Phú Thị Kiều Búi (2013), và của Nguyễn Thị Thanh Thu và nhóm cộng sự (2012) khi tìm thấy rằng sinh viên ngành Biên phiên dịch cho rằng giáo trình sử dụng để dạy ngành này không cập nhật, và cung cấp kiến thức không đủ cho người học.

            Tuy nhiên, để duy trì tính cập nhật về các thông tin hiện thời, giảng viên nên sử dụng thêm một số tài liệu từ báo chí trong và ngoài nước, hỗ trợ thêm kiến thức cho người học, và giúp cho các hoạt động giảng dạy thêm phần phong phú hơn.

            Cuốn sách Giáo trình Luyện dịch 1 này chỉ đi một chiều, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Mục đích là nhằm giúp cho sinh viên Năm nhất làm quen với các từ vựng, cấu trúc câu tiếng Anh từ ngữ cảnh thực tế. Khi các sinh viên biết được nhiều từ vựng và cấu trúc câu trong những bản văn bản ngữ, sinh viên có thể sẽ có được lượng kiến thức nhất định để dịch theo chiều ngược lại, tức là từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

12728761_1688366021448563_388651791392827021_n