Đường về nước Trời 49 – Sinh hoa trái mỗi ngày

Mỗi ngày qua đi thì cuộc sống của chúng ta lại bị mất một ngày. Và khi nhìn lại từng ngày qua đi, mỗi người chúng ta lại tự hỏi, ngày hôm nay mình có làm được gì không? Nếu được thì làm được bao nhiều? Những điều chúng ta làm có ý nghĩa hay không? có mang lại giá trị gì lâu dài không? Phần lớn câu trả lời của những người tự xem mình thành công là hôm nay làm được nhiều việc, kiếm được nhiều tiền. Những người ít thành công hơn thì trả lời là hôm nay mất cả ngày mà mình không làm được gì nhiều, chẳng kiếm được bao nhiêu. Còn những người cảm thấy bị thất bại thì lại cho rằng mình không có tài nên có cố gắng cũng chẳng làm được gì. Tuy nhiên, dù bất kỳ câu trả lời của nhóm người nào vừa kể trên cũng rất khó đo lường được tất cả những việc họ làm có thật sự có giá trị lâu dài hay không. Vậy thì như thế nào được gọi là giá trị lâu dài? Bài viết này sẽ định hướng cho tất cả mọi người, dù thành công hay thất bại trong cuộc sống, đều biến tất cả các việc làm mỗi ngày của mình mang lại một giá trị lâu dài, được gọi là hoa trái tốt.

Mỗi cây tốt đều sinh hoa trái tốt, cây xấu sẽ sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và ngược lại, cây xấu cũng không thể sinh trái tốt. Cây nào mà không sinh trái tốt thì sẽ bị chặt đi và ném vào lò lửa.” (Matthew 7:17-20)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Abc Company

CEO

Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su thường dùng ngụ ngôn về cây tốt sinh hoa trái tốt, cây xấu sinh hoa trái xấu. Vậy như thế nào là hoa trái tốt? thế nào là hoa trái xấu? Làm thế nào để có thể sinh được nhiều hoa trái tốt?

Hoa trái tốt ở đây được định nghĩa là những việc tốt mình làm, mang lại kết quả tốt. Và kết quả tốt này được hiểu là có giá trị đời đời, chứ không phải chỉ tạm thời ở trần thế này. Còn hoa trái xấu được định nghĩa là kết quả của những công việc không tốt và mang lại hậu quả xấu cho chính mình và cho người khác.

Từ định nghĩa bên trên cho chúng ta thấy rằng, hoa trái tốt được xem là những kết quả của những việc làm có giá trị vững bền, và mang tính trường cửu; còn hậu quả của những việc làm xấu sẽ mang lại những hậu quả thật khó lường vì không phải chỉ cho người khác, mà còn cho chính những người gây ra các hậu qủa này.

This image has an empty alt attribute; its file name is 1.pngCâu hỏi khác đặt ra là có phải chỉ có những người thành công mới là những người sinh hoa trái tốt? Câu trả lời là không phải như vậy vì hoa trái mà Chúa Giê-su nói đến không phải là hoa trái như chúng ta thường nghĩ, như là thành công, làm được nhiều việc, thu được nhiều tiền… Hay đúng hơn là hoàn toàn trái ngược với những điều này.

Vậy những ai mới có thể sinh hoa trái tốt mỗi ngày. Câu trả lời là tất cả mỗi người chúng ta, dù thành công hay không thành công trong cuộc sống đều có thể sinh ra hoa trái tốt mỗi ngày. 

Đối với Thiên Chúa, những gì con người cho là thành công thì đối với Ngài chưa chắc đã là thành công. Còn những gì chúng ta cho là thất bại thì đối với Ngài, có thể lại là thành công. Tất cả đều phụ thuộc vào tâm tình khiêm tốt của chúng ta đâng lên cho Thiên Chúa mỗi ngày.

Như vậy, mỗi người trong chúng ta có sinh được hoa trái tốt mỗi ngày hay không là do mỗi việc chúng ta làm mỗi ngày, chúng ta có dâng lên cho Thiên Chúa hay không. Mỗi việc chúng ta dự định làm, chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa về dự định của chúng ta, xin Ngài chúc phúc để kết quả của công việc, dù có thuận lợi hay không đều làm trong Thánh ý Ngài. Mỗi việc chúng ta đang làm, chúng cũng dâng lên cho Thiên Chúa để Tôn vinh Danh Thánh Ngài, xin Ngài Thánh hóa để đưa nhiều người tội lỗi biết nhận ra sự thật và ăn năn sám hối quay về với Ngài; đồng thời, đưa thật nhiều linh hồn nơi Luyện tội được về với Ngài. Đặc biệt, những việc mà chúng ta gặp thất bại, chúng ta cũng dâng lên cho Thiên Chúa để tôn vinh cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, nhằm mưu ích cho các linh hồn. Nói gọn lại, tất cả điều này mà chúng ta làm mỗi ngày, chúng ta đều sinh ra nhiều hoa trái tốt, có giá trị muôn đời vì chúng ta đã tạo ra rất nhiều kết quả tốt đẹp cho thật nhiều người.

This image has an empty alt attribute; its file name is images.jpgKết luận, mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có rất nhiều cơ hội để sinh hoa trái, không phân biệt chức vụ, cấp bậc, cũng chẳng phân biệt thành công hay thất bại; lại càng không phân biệt loại công việc nào mình làm, miễn là mình luôn làm trong tâm tình với Thiên Chúa, yêu mến Ngài, đâng lên Ngài tất cả những việc mình làm trong ngày để tôn vinh Danh Thánh ngài và mưu ích cho các linh hồn, thì chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Nếu chúng ta không làm những điều này, mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều lãng phí vì không sinh sôi bất kỳ hoa trái nào, nếu chưa nói đến các hậu quả xấu mà công việc chúng ta làm có thể gây ra, thì chúng ta sẽ trở thành cây không sinh hoa trái và sẽ bị chặt và ném làm lò lửa.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con xinh dâng lên Ngài tất cả những việc chúng con đang dự định làm, những việc chúng con đang làm, và cả những việc chúng con đã làm để Vinh Danh Danh Thánh Ngài. Xin Chúa đưa thật nhiều các người đang sống trong tội lỗi, giúp họ nhìn thấy sự thật, và mau chóng sám hối lỗi lầm. Đồng thời, xin Chúa đưa thật nhiều linh hồn nơi lửa luyện tội, được về bên Ngài để an hưởng cuộc sống hạnh phúc trên nước Trời. Amen.