Đường về nước Trời 45 – Đi tìm Chúa

Chúng ta hay nghe mọi người nói rằng, Chúa đang ở trên Thiên Đàng. Vì thế mỗi lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta không biết Ngài có nghe thấy tiếng nói của chúng ta hay không? Do đó, lời cầu nguyện của chúng ta đôi khi thiếu tự tin vì không biết mình có được Ngài nghe thấy không. Có người lại nói Chúa chẳng ở đâu xa, Ngài ở ngay trong lòng chúng ta. Nếu đúng như vậy thì hay quá, vì bất cứ điều gì chúng ta nói Ngài cũng đều nghe thấy. Nhưng nếu Ngài ở trong lòng chúng ta thì tại sao chúng ta có thể nghe thấy tiếng Ngài? Bài viết này chia sẻ cho các bạn cách đi tìm Chúa nhé.

Câu hỏi mà chúng ta thường đặt ra là không biết Chúa đang ở đâu?

Rất nhiều vị thánh ẩn tu cho chúng ta câu trả lời là Chúa đang ở ngay trong lòng chúng ta.

Vậy tại sao chúng ta không nghe thấy tiếng Chúa nói?

Chúng ta không thể nghe thấy tiếng Chúa nói vì trong đầu óc chúng ta lúc nào cũng ồn ào những chuyện làm ăn, buôn bán, công việc, gia đình…

Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng sao Ngài không thể nói to hơn những tiếng ồn trong đầu óc chúng ta mỗi ngày?

Vì Thiên Chúa là Đấng êm ái nhẹ nhàng, Lời nói của Ngài chỉ dành cho những ai biết cách đi vào trong sa mạc của lòng mình mới có thể nghe thấy tiếng Ngài.

Vậy làm sao mới có thể đi vào trong sa mạc của lòng mình để có thể nghe thấy tiếng Nói của Ngài?

Mỗi ngày, chúng ta phải dành một khoảng thời gian thinh lặng, tìm nơi thanh vắng, ít người. Lúc đó, chúng ta bỏ hết mọi sự đời sang một bên, chỉ nghĩ đến một mình Ngài, nói chuyện với riêng mình Ngài… thì chúng ta mới có thể nghe thấy được tiếng của Ngài.

Điều này Chúa Giê-su đã từng làm khi Ngài còn ở thế gian. Mỗi sáng sớm, Ngài tìm đến nơi thanh vắng để cầu nguyện. Khi đêm về, Ngài lại tìm nơi vắng vể để thưa chuyện với Chúa Cha…

Ngoài ra, các thánh ẩn tu cũng tìm ra được chân lý này là chỉ có nơi thanh vắng các vị mới tìm thấy Chúa và nghe được tiếng Ngài. Nên các vị đã tìm nơi thanh vắng để ẩn tu, tránh tiếp súc với nhiều người để có thể tìm thấy Chúa nơi thanh vắng.

Bài viết này không phải nhằm mục đích khuyên các bạn trở thành những nhà ẩn tu, nhưng là để trình bày cho các bạn biết nguyên lý để tìm thấy Chúa trong cuộc sống của mình. Thiên Chúa lúc nào cũng kè kè bên cạnh mình. Ngài biết tất cả những gì mình suy nghĩ, những gì mình làm. Những điều tốt mình làm thì Ngài rất vui, còn những điều không hay mình làm hoặc những suy nghĩ không tốt lành xuất hiện trong đầu mình thì Ngài rất buồn và tìm cách cản ngăn mình. Vấn đề là mình có nghe được tiếng Chúa hay không, có tìm thấy Chúa hay không để làm đẹp Thánh Ý Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhận ra Chúa mỗi ngày trong cuộc sống của mình, giúp chúng con tìm thấy Chúa và lắng nghe được tiếng Ngài nói với chúng con. Amen.