Đường về nước Trời 30 – Mô hình chọn người lãnh đạo của Chúa Jesus

Trong bất cứ một tổ chức nào, việc chọn người lãnh đạo luôn là một điều vô cùng cần thiết để duy trì và phát triển tổ chức. Bình thường mà nói, khi chọn một người làm lãnh đạo, chúng ta thường xem người đó có kinh nghiệm về quản lý hay không, có kinh nghiệm về chuyên môn hay không. Hay người đó có mối tương quan tốt với nhân viên hay không. Hoặc người đó có chiến lược phát triển tổ chức tốt hay không v.v. Tuy nhiên, việc chọn người làm lãnh đạo của Chúa Jesus lại hoàn toàn khác. Bài viết này trình bày mô hình chọn người lãnh đạo Giáo Hội của Chúa Jesus theo các tiêu chí rất khác người.

“Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăm sóc các chiên con của Thầy”. Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy…”

(Gioan 21: 1-19)

Đoạn Tin Mừng trên tả lại cảnh Chúa Jesus Phuc Sinh, hiện ra với các Tông đồ trên bờ hồ khi các ông đang kéo lưới bắt cá. Và cũng chính thời điểm này là lúc mà Ngài chọn Thánh Phêrô làm vị Giáo hoàng đầu tiên của Giáo hội Công giáo. Vậy dựa trên tiêu chí nào để Chúa Jesus chọn Phêrô trong 11 tông đồ làm Giáo Hoàng tiên khởi vào lúc đó?

Tiêu chí đầu tiên để Chúa Jesus chọn người lãnh đạo là người đó phải yêu mến Chúa nhiều hơn những người khác. Ngài hỏi Phêrô câu đầu tiên: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Và Phêrô đã trả lời “Có, Thầy biết con yêu mến thầy”. Ngay khi Phêrô thưa con yêu mến thầy thì Chúa đã trao cho Ngài nhiệm vụ lãnh đạo ở mức độ đầu tiên (level 1), đó là “chăm sóc chiên con” của Chúa. Như vậy, để trở thành người lãnh đạo ở mức độ 1, thì người đó phải có lòng yêu mến Thiên Chúa hơn những người khác. Nói cách khác, yêu mến Thiên Chúa hơn những người khác thì sẽ được chọn làm lãnh đạo ở level 1, tức là chỉ chăm sóc chiên con.

Tiêu chí thứ hai để Chúa Jesus chọn người lãnh đạo là phải yêu mến Chúa gấp đôi những người khác. Như trong đoạn Tin Mừng trên, mặc dù Chúa Jesus đã hỏi lần đầu và Phêrô đã trả lời với Ngài thật rõ ràng, nhưng Ngài lại hỏi Phêrô lần thứ hai: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Câu hỏi lần thứ hai này của Chúa Jesus cho thấy rằng, yêu Chúa nhiều hơn những người khác là chưa đủ. Muốn làm lãnh đạo cao cấp hơn, thì ít nhất phải yêu Chúa gấp 2 lần những người khác. Và ngay khi Phê-rô yêu mến Chúa gấp 2 lần những người khác, Chúa đã giao nhiệm vụ lãnh đạo cho ông ở mức độ cao hơn (level 2): “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Nhiệm vụ lãnh đạo chăn dắt các chiên con ở level 2 cũng bao gồm cả nhiệm vụ ở level 1 và 2 là “chăm sóc và chăn dắt các chiên con”.

Tiêu chí thứ ba để được chọn làm người lãnh đạo Giáo hội, Chúa Jesus đòi hỏi ứng cử viên phải yêu mến Chúa gấp 3 lần những người khác. Mặc dù 2 lần kia Phêrô đã trả lời rõ ràng là ông yêu mến Ngài, nhưng Chúa Jesus lại tiếp tục hỏi cùng câu hỏi đó lần thứ 3. Việc hỏi lần thứ 3 này cho thấy rằng Chúa Jesus đòi hỏi người lãnh đạo phải yêu mến Chúa hơn bất cứ thứ gì trên đời, và duy nhất chỉ yêu một mình Chúa thôi. Có thể nói là phải yêu Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết cả trí khôn. Yêu Chúa là phải yêu nhiều gấp 3 lần người khác. Và khi Phêrô yêu mến Chúa ở mức độ thứ 3 này, Chúa Jesus liền giao nhiệm vụ lãnh đạo Giáo hội cho ngài: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy”. Nhiệm vụ lãnh đạo ở cấp độ thứ 3 này bao gồm cả 2 cấp độ trên. Có nghĩa là phải chăm sóc và dẫn dắt toàn thể Giáo hội của Chúa.

Như vậy, chúng ta thấy rằng theo tiêu chí của Chúa Jesus, bất cứ ai muốn trở thành người lãnh đạo trong Giáo hội thì phải yêu mến Chúa hơn những người khác, và tùy từng mức độ. Yêu Chúa nhiều đến đâu thì Chúa giao nhiệm vụ lãnh đạo tới đó. Yêu Chúa nhiều hơn, lãnh đạo một nhóm nhỏ. Yêu Chúa gấp đội, lãnh đạo một nhóm lớn. Yêu Chúa gấp ba, lãnh đạo nguyên một tổ chức. Tuy nhiên, 3 nhiệm vụ lãnh đạo trên đồng nghĩa với việc phục vụ (chăm sóc, chăn dắt đoàn chiên của Chúa). Đối với Chúa Jesus, “ai muốn làm lớn thì phải trở nên nhỏ nhất” và “ai là người nhỏ nhất sẽ trở nên lớn nhất”. Nói cách khác, đối với Chúa Jesus, “lãnh đạo” không phải là quyền lực như mọi người nghĩ, nhưng lãnh đạo đồng nghĩa với việc “phục vụ” và phải phục vụ trong yêu mến.

Các bạn tham khảo thêm các bài khác về “Đường về nước Trời”.