Độ tuổi tốt nhất để tiếp nhận ngôn ngữ

Bài chia sẻ này hơi lý thuyết một chút nhưng cung cấp kiến thức khoa học để tạo môi trường cho con cái học Ngoại ngữ (Tiếng Anh).

Nếu chúng ta có thể tạo môi trường tiếng Anh cho các bé từ 0 đến 6 tuổi như cách chúng ta tạo môi trường tiếp súc với tiếng Việt, thì các bé sẽ nhận được cả 2 ngôn ngữ rất nhanh.

Các bạn tham khảo thêm cái bài viết về cách giáo dục con cái