CATEGORY: Miscellaneous

Đường về nước Trời

Course Access: Lifetime
Course Overview

Đây là cuốn sách đầu tiên tôi viết về đề tài “Đường về
nước Trời”. Tác giả của bài viết này không phải là linh mục hay tu sĩ, nhưng là
một giáo dân, và cũng là một nhà Khoa học. Nói đúng hơn, tôi viết với cương vị
là nhà Khoa học nói về nước Trời. Hay nói cách khác, tôi muốn trình bày đường về
nước Trời một cách có khoa học.

Trong cuốn sách này, tôi sử dụng phương pháp quan sát,
phân tích và lý giải các hiện tượng tự nhiên và các hiện tượng trong Kinh
Thánh, dưới cái nhìn của một nhà văn, nhà khoa học và cũng là người có Đức tin
Công giáo, tin vào Thiên Chúa là người Cha rất yêu thương của chúng ta. Ngài
yêu thương hết mọi người.

Mỗi một hiện tượng trong thiên nhiên xẩy ra mỗi ngày
xung quanh chúng ta đều là một dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa nhân lành. Ngài
chỉ cho chúng ta biết đường về nước Trời để sống với Ngài. Mỗi một bài học hay
dụ ngôn trong Kinh Thánh, Ngài đều biểu hiện tình yêu thương đối với chúng ta
và mong muốn chúng ta tìm đến con đường dẫn về nước Trời để được sống chung với
Ngài, là Vua trời đất và cũng là người Cha tuyệt vời của chúng ta.

Trong cuốn sách này, mỗi một đề tài được xem là một
con đường dẫn về nước Trời. Điều này cho thấy rằng, vì Lòng thương xót và Tình
yêu vô tận của Thiên Chúa đối với từng người trong chúng ta, Ngài đã hết lòng
chỉ dạy, tiếp súc với mỗi người trong chúng ta, nói chuyện với chúng ta từng
phút từng giây trong cuộc đời, giúp chúng ta đi trên con đường tiến thẳng vào
nước Trời, sống chung trong một gia đình với Ngài, như là người Cha của chúng
ta.